Ukrainian DAO - Community elections for 3 Governor positions

Dear Harmony community,

Regarding to the information about governing candidates at Ukrainian DAO - a community type of a DAO for the Ukrainian-speaking region proposal, on behalf of our community we would like to welcome each of you to apply for the upcoming election on three open governors positions in Ukrainian DAO.

Elected candidates will be expected to work on deliverables for the DAO in a timely fashion and to create with your colleagues a constructive working environment. Please make sure that you have sufficient free time if you apply. Our outputs are considerable, and our deadlines are tight! We are a close team of collaborators, and we particularly welcome good humor and a team spirit. Your job will be important, as you will collaborate with a series of important milestones: support the ongoing writing of the new charter, leading the DAO to its consolidation phase if it gets more funding (meaning working in various countries, etc.), increasing community interaction, etc.

We particularly welcome the following profiles, so that they may reinforce the strong points of the actual team:

1.- Community Manager: he/she will be responsible for engaging with the community, partners, and funders.

2.- Technical Profile: he/she will engage with the community on technical matters, support local web3 projects and developers, etc.

Candidacy Posting

From May 04 to May 08 you may submit your candidacy in Ukrainian (additionally you can write it in English) directly on this topic. Preferably, we ask you to fill out any details you believe are important for the community and for Ukrainian DAO growth and development to know about you in order to receive their vote. You can share the following information: occupation, motivation to join DAO, your previous experience or contribution to other projects, ambassador programs, testnets, etc. So people can then ask you questions, find out about you, and you can engage with the community.

The pool for candidates closes at Midnight UTC, on March 8. No candidates will be considered after this time. Only candidates posted on the Harmony forum (this topic) will be considered. Once a candidate has submitted their candidacy, they are free to campaign on Telegram or Twitter, or other social media channels.

Campaigning

Once you have posted your candidate you may start campaigning. The days between May 04 and May 9 will be dedicated to conversations and communications about what the Ukrainian DAO means to you and any questions the community might have for you at the Ukrainian DAO Telegram group.

Voting

The election runs from May 10 until May 12, Midnight EEST. You may campaign during the campaigning period too. At the end of the election period, the three new Governors will have been elected into their positions. The vote will be held on Snapshot which will be set up on May 10 by the current governors - and closed on May 12, Midnight EEST. Voters must hold at least 100 ONE in their wallets.

In case, there will be a controversial situation, for example, two candidates for the third position will achieve an equal number of votes the decision will be taken by current Governors directly in this thread.

Once the election closes the new governors will be integrated into all current communications systems and start the organizing process the next day.

We wish you good luck!


Шановна громадо,

Стосовно сформованого і поданого раніше proposal з текстом якого ви можете ознайомитись за посиланням Ukrainian DAO - a community type of a DAO for the Ukrainian-speaking region вітаємо кожного хто захоче запропонувати свою кандидатуру в якості Гавернера на майбутніх виборах української ДАО

Очікується, що обрані кандидати працюватимуть на благо DAO та створюватимуть зі своїми колегами конструктивне та продуктивне робоче середовище. Будь ласка, переконайтеся, що у вас достатньо вільного часу та мотивації коли подаєте заявку. Наші цілі доволі амбітні, а терміни роботи стислі! Ми є тісною командою ентузіастів і ми особливо вітаємо гарне почуття гумору і командний дух. Ваша робота буде важливою, оскільки ви будете співпрацювати з низкою важливих етапів: підтримувати постійне написання нової хартії, доводячи DAO до фази консолідації, якщо вона отримає більше фінансування , збільшення взаємодія громади тощо.

Ми особливо вітаємо наступні профілі, щоб вони могли посилити сильні сторони фактичної команди:

1.- Менеджер спільноти: він/вона відповідатиме за взаємодію зі спільнотою, партнерами та спонсорами.

2.- Технічний профіль: він/вона буде співпрацювати з спільнотою з технічних питань, підтримувати локальні проекти та розробники web3 тощо.

Оприлюднення кандидатур

З 4 Травня по 8 Травня 2022 року ви можете подати свою кандидатуру українською мовою (додатково ви можете написати англійською) напряму у цьому топіку. Заповніть дані, які, на вашу думку, важливі для того, щоб спільнота знала про вас, щоб отримати їх голос.
Ви можете розповісти наступне: рід діяльності, досвід та участь в проектах, АМА, тестнети і т.д.
Потім люди можуть задавати вам запитання, дізнаватися про вас, і ви можете взаємодіяти зі спільнотою.

Пул кандидатів закривається о півночі 9 Травня. Після цього нові кандидати розглядатися не будуть. Будуть розглянуті лише кандидати, розміщені на форумі Harmony (цей топік). Після того, як кандидат подав свою кандидатуру, він може переходити до агітації за свою кандидатуру в Telegram, Twitter або інших каналах соціальних мереж.

Агітація
Після того, як Ви подасте свою кандидатуру в якості кандидата на вибори, Ви можете почати агітацію. Дні з 4 по 9 Травня будуть присвячені розмовам і спілкуванню в Telegram спільноті Ukrainian DAO стосовно всіх запитань, які можуть виникнути в учасників спільноти.

Голосування

Вибори триватимуть з 10 по 12 Травня до опівночі. Ви також можете проводити агітацію протягом періоду кампанії. Після закінчення виборчого періоду три нових гавернера будуть обрані на свої посади. Голосування буде проведено на Snapshot, яке буде організовано 10 травня діючими Гавернерами, і закриється 12 Травня, опівночі. Виборці повинні тримати принаймні 100 ONE у гаманці.

У випадку спірних ситуацій, наприклад, коли 2 кандидати на третє місце отримають однакову кількість голосів, рішення буде прийняте діючими Гавернерами у цьому топіку.

Після завершення виборів нові Гавернери будуть інтегровані в усі поточні комунікаційні системи та розпочнуть процес організації з наступного дня після обрання.

Бажаємо успіху!

1 Like

Dear community,

Let us remind you, that you may submit your candidacy in Ukrainian (additionally you can write it in English) directly on this topic. Preferably, we ask you to fill out any details you believe are important for the community and for Ukrainian DAO growth and development to know about you in order to receive their vote. You can share the following information: occupation, motivation to join DAO, your previous experience or contribution to other projects, ambassador programs, testnets, etc. So people can then ask you questions, find out about you, and you can engage with the community.

However we do not recieve enough candidatures for DAO governors’ positions we prolong the application process to the 13th of May inclusive. The elections will be held from May 14 until May 16, Midnight EEST. You may campaign during the campaigning period too. At the end of the election period, the three new Governors will have been elected into their positions. The vote will be held on Snapshot which will be set up on May 14 by the current governors - and closed on May 16, Midnight EEST. Voters must hold at least 100 ONE in their wallets.

In case, there will be a controversial situation, for example, two candidates for the third position will achieve an equal number of votes the decision will be taken by current Governors directly in this thread.

Once the election closes the new governors will be integrated into all current communications systems and start the organizing process the next day.

We wish you good luck!


Шановна громадо,

Нагадуємо, що Ви можете подати свою кандидатуру українською мовою (додатково ви можете написати англійською) напряму у цьому топіку. Заповніть дані, які, на вашу думку, важливі для того, щоб спільнота знала про вас, щоб отримати їх голос.
Ви можете розповісти наступне: рід діяльності, досвід та участь в проектах, АМА, тестнети і т.д.
Потім люди можуть задавати вам запитання, дізнаватися про вас, і ви можете взаємодіяти зі спільнотою.

У зв’язку з недостатньою кількістю заявок на позицію гавернерів строки подачі заявок продовжені до 13 травня включно. Вибори пройдуть з 14 до 16 травня. Ви також можете проводити агітацію протягом періоду кампанії. Після закінчення виборчого періоду три нових Гавернера будуть обрані на свої посади. Голосування буде проведено на Snapshot, яке буде організовано 14 травня діючими Гавернерами, і закриється 16 Травня, опівночі. Виборці повинні тримати принаймні 100 ONE у гаманці.

Якщо виникне спірна ситуація, наприклад, два кандидати на третю позицію наберуть однакову кількість голосів, рішення прийматимуть діючі Гавернери безпосередньо в цій темі.

Після завершення виборів нові Гавернери будуть інтегровані в усі поточні комунікаційні системи та розпочнуть процес організації з наступного дня після обрання.

Бажаємо удачі!

2 Likes

Усім привіт!

Мене звати Олександр.
Я з Украіни, криптою почав цікавитись вже давно, але більш серйозно ось тільки перед початком війни, приймав участь в різноманітних баунті, ейрдропах та тестнетах.

Особисто мені сподобалась ініціатива хлопців та бачення подальшого розвитку даноі спільноти. Особливо беручи до уваги вторгнення Росіі до Украіни.

Був присутній з командою на першому зізвоні украінського дао, вважаю що можу бути корисним в модераціі чату та допомагати новачкам зорієнуватися. Маю надію отримати досвід від більш досвідчених товаришів та рости разом з усіма.

Дякую за увагу!

3 Likes

Hello! My name is Roman. I work project manager in a blockchain product development company, so I know a lot about the crypt :slight_smile:

With Harmony, I had the experience of working fruitfully in the process of applying for a grant for the Tower of Babel project developed by our team. You can get acquainted with it on the forum or on the project website. By the way, we fulfilled all the necessary conditions and got 2 milestones. We also formed the Tower of Babel DAO, of which I am the governor. So far, the development of the project has slowed down a bit due to war, but we will definitely continue it after our victory over the occupiers.

Also, I was at the last Harmony conference in Kyiv, where I and my team presented our project. I really liked the idea of ​​forming a Ukrainian DAO, which my team and I were among the first to join.

I believe that I have some experience and have the crypto skill at the necessary level to be useful to the Ukrainian DAO. I propose to develop the Ukrainian community together!

Thank you!


Вітаю! Мене звати Роман. Я працюю проектним менеджером у компанії з розробки блокчейн-продуктів, тому про крипту знаю не з чуток:)

Із Harmony мав досвід плідно попрацювати в процесі подачі заявки на грант на розроблений нашою командою проект Tower of Babel. Ознайомитись із ним Ви можете як на форумі, так і на сайті проекту. До речі, ми виконали всі необхідні умови та отримали 2 milestones. Також ми сформували Tower of Babel DAO, гавернером якого я є. Наразі розвиток проекту трішки пригальмувався, через військовий стан, але ми обовʼязково продовжимо його після нашої спільної перемоги над окупантами.

Також приймав участь на останній конференції Harmony в Києві, де ми із командою презентували наш проект. Дуже сподобалась ідея формування українського ДАО до якого ми із командою долучились одними із перших.

Вважаю що маю певний досвід та володію темою крипти на необхідному рівні щоб бути корисним українському ДАО. Пропоную разом розвивати українську спільноту!

Дякую!

3 Likes

Вітаю, Harmony!
Я Макс, і хочу також долучитись до ком’юніті, щоб внести свій вклад в web3.
Розкажу коротенько про себе.

Я блокчейн розробник. В блокчейн індустрії з 2018 року. Займаюсь розробкою блокчей рішень, та механізмів. Я та наша команда змогли реалізувати досить цікаві проекти, одним з яких ви могли бути знайомі. Це наш проект – TowerOfBabel, в якому я і являюсь головним блокчейн архітектором і співавтором. Обрали harmony після знайомства на відомій блокчейн конференції. У нас ще досить багато ідей стосовно нашого проекту, в особливості і технічних, тому слідкуйте за нами, буде багато цікавого :wink:. На разі з 2020 року, я займаюсь розробкою смарт контрактів на solidity, та ще активніше вивчаю нові технології, одним з яких і став harmony.

Для чого я тут ?
Мені дуже сподобалось ком’юніті harmony, та її ініціативність. Я прихильник web3 майбутнього та децентралізації. Хотів би ближче знайомитись з цікавими людьми і сам ділитись досвідом.Буду радий допомогти в розвитку :blush:

Hello, Harmony!
I’m Max, and I also want to join the community to contribute to web3.
I will tell you briefly about myself.

I am a blockchain developer. I am in the blockchain industry since 2018. I develop blockchain solutions and mechanisms. I with my team implemented very interesting projects, one of which you may have known. It is TowerOfBabel, in which I am the main blockchain architect and co-author. We chose harmony as blockchain after meeting with Harmony agents at a famous blockchain conference. We still have a lot of ideas about our project, especially technical ones, so follow us, there will be a lot of interesting things)). Since 2020, I am developing smart contracts on Solidity, and even more actively studying new technologies, one of which was Harmony.

Why am I here? I really liked the Harmony community and its initiative. I am a supporter of the web3 for future and decentralization. Also, I would like to get acquainted with interesting people and share my experience.

4 Likes

Привіт товариство! Мене звуть Андрій в даний час працюю девелопером, маю свою команду розробників з якими працюємо над різними проектами! Криптою почав цікавитись з 2018 спочатку звичайним трейдингом потім глибше почав розбиратись в блокчейн екосистемах та NFT! Маю досвід в організації і проведенні різного роду конференцій також є досвід публічних виступів в якості спікера чим, можливо, можу бути корисний для спільноти і в якості гувернера.
Сподобалась ідея створення україномовної спільноти і хотів би взяти участь безпосередньо в розвитку Ukrainian DAO!

Hi all! My name is Andrew, currently I’m working as a developer with my team. We working together on different projects! I started to be interested in crypto since 2018, first with ordinary trading, then I started to dive deeper into blockchain ecosystems and NFT! I have experience in organizing and conducting various conferences and also have experience of public speaking as a headliner which may be useful for the community and as a governor.
I liked the idea of ​​creating a Ukrainian-speaking community and would like to participate directly in the development of Ukrainian DAO!

2 Likes

Усім привіт! Мене звати Олександр. Я довго вагався, але все таки вирвішив запропонувати свою кандидатуру на пост Гавернера у Ukrainian DAO.

Я працюю у команді модераторів у соціальних мережах і щоденно працюю з великими обсягами контенту… Криптою зацікавився наприкінці минулого року. Почам з основ трейдінгу та зараз приймаю участь у програмах амбасадорів, в різних тестнетах та потрохи втягуюсь у крипту. Опираючись на сій досвід, я міг би допомогти з створенням контенту то модерацією канадів у Дискорді та Телеграмі.

Про Harmony дізнався після того як відвідав мітап у Києві на початку року. Вперше дізнався про ДАО і мене зацікавила ідея створення саме такого ком’юніті. Надіюсь мої навички та досвід, що я отримав не в криптовалютному середовищі будуть корисними для мене. А я у свою чергу зможу отримати новий досвід та знання, побудувати нетворкінг, щоб у подальшому бути більше корисним для нашої українського ДАО.

Дякую за увагу!

2 Likes

We are glad to see all candidates and wish you all the best!

Snapshot vote started. Visit the link to leave your voice.

https://snapshot.org/#/ua-dao.eth/proposal/0xa88bd414f3a7d47ad1215a90f7160b28e71821cb4a8ecbb0775b0cbfa07195b0

1 Like